UVOD
AKCIE SKOLY
UCITELIA
STUDENTI
PARTNERI

KONTAKT

www.sukromna-skola.eu.sk

www.bilingvalne-gymnazium.sk


 SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM

          Adresa:

          Bystrická cesta 174/5

          03401 Ružomberok

          e-mail:

          sgymdk@centrum.sk

          Tel:

          044/4300900

 

IČO: 42072042

DIČ: 2023122156

KÓD ŠKOLY (ŠVS): 651032

KÓD RIRŠ: 3706 

KÓD UIPŠ: 042072042 

 


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA 

          Adresa:

          Bystrická cesta 174/5

          03401 Ružomberok

          e-mail:

          szssdk@centrum.sk

          Tel:

          044/4300900

 

IČO: 37908057

DIČ: 2021870664

KÓD ŠKOLY (ŠVS): 656304

KÓD RIRŠ:  3563 (bývalý Infovek)

KÓD UIPŠ: 037908057 

 


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA 

Elokované pracovisko Ružomberok 

          Adresa:

          Bystrická cesta 174/5

          03401 Ružomberok

          e-mail:

          szssrk@centrum.sk

          Tel:

          044/4300900